فرش زرع و چارک

ذرع و چارک به قطعه قالی گفته می شود که مساحت آن حدود یک متر مربع باشد

فرش زرع و چارک
Show Filters

نمایش یک نتیجه

Show Filters

نمایش یک نتیجه

ذرع و نیم برای فرش نوعی سایز محسوب می شود که اندازه آن کمتر از دو متر مربع می باشد (حدود یک ونیم متر مربع). فرش های دستبافت دارای ابعاد متفاوت و طرح های متنوعی می باشند.